Privredna komora Srbije

Dobrička 2, 18000 Niš, Srbija, e-mail: pknis@pks.rs

Tel: +381 18 510 999

Treninzi i edukacija

Ukoliko želite da ubuduće dobijate informacije o aktuelnim seminarima pošaljite nam Vašu email adresu na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 ------------------------------------------------

Seminari i edukacije u 2018. godini

------------------------------------------------

Novembar

29. novembar 2018 - seminar pod nazivom “Aktuelnosti iz oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju”

13. novembar 2018 - Kontinuirano usavršavanje za ovlašćene zastupnike i posrednike u osiguranju - "ZAKONSKO UREĐENJE SADRŽINE UGOVORA O OSIGURANJU"

02. novembar 2018 - radionica za posrednike u prometu nepokretnosti na temu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

 

Oktobar

18 oktobar 2018 - Kontinuirano usavršavanje za ovlašćene zastupnike i posrednike u osiguranju - "NOVINE U NEŽIVOTNIM OSIGURANJIMA NA SAVREMENOM TRŽIŠTU"

03.oktobar 2018 - Kontinuirano usavršavanje za ovlašćene zastupnike i posrednike u osiguranju - "Dobrovoljno zdravstveno osiguranje"

02. oktobar 2018 - radionica Tendencije u ugostiteljstvu

01. oktobar 2018 - Kontinuirano usavršavanje za ovlašćene zastupnike i posrednike u osiguranju - "Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja"

 

Septembar


25. septembar 2018 - radionica „Finansiranje sektora MMSPD“

 

Avgust 

08. avgust 2018 - Poslovni trening PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV

 

Jun

19. jun 2018 - Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju - Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja.

12. jun 2018 - obuka ,,Uslovi i procedure dolaska do Srpskog i CE znaka usaglašenosti za mašine, ličnu zaštitnu opremu, električne, elektronske i medicinske uređaje"

 

Maj

29. maj 2018 -  seminar u saradnji sa Upravom carina ,,Priprema za implementaciju automatizovanog uvoznog i izvoznog sistema''.

22. maj 2018 - Kontinuirano usavršavanje za ovlašćene zastupnike i posrednike u osiguranju - "ZAKONSKO UREĐENJE SADRŽINE UGOVORA O OSIGURANJU"

17. maj 2018 - Kontinuirano usavršavanje za ovlašćene zastupnike i posrednike u osiguranju - "NOVINE U NEŽIVOTNIM OSIGURANJIMA NA SAVREMENOM TRŽIŠTU"

15. maj 2018 - Kontinuirano usavršavanje za ovlašćene zastupnike i posrednike u osiguranju - "Prevare u osiguranju"

09. maj 2018. - EU Tvining projekt "Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji" - radionica sa temom "Upravljanje potrošačkim prigovorima".

 

April

27. april 2018 - Kontinuirano usavršavanje za ovlašćene zastupnike i posrednike u osiguranju - Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja

24. april 2018 - Obuka o primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“ broj 113/2017) namenjena računovođama i revizorima.

18. april 2018 - Kontinuirano usavršavanje za ovlašćene zastupnike i posrednike u osiguranju - Prevare u osiguranju

11. april 2018 - Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju - Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete

 

 

Mart 

30. mart 2018 - Kontinuirano usavršavanje za ovlašćene zastupnike i posrednike u osiguranju - Veštačenje nematerijalne štete sa medicinskog stanovišta

27. mart 2018 - Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju - Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja.

21. mart 2018. - Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju - Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete

 

Februar

27. februar 2018 - Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju - OSNOVNE KARAKTERISTIKE I UGOVARANJE ŽIVOTNOG OSIGURANJA

20. februar 2018 - Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju - OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA NAKNADU ŠTETE

 

Januar

30. januar 2018 - Stručni seminar Obaveze poslodavca na osnovu Zakona o zaštiti uzbunjivača

 

------------------------------------------------

Seminari i edukacije u 2017. godini

------------------------------------------------

Novembar

28 novembar 2017 - Radionica poboljšanje pregovaračkih veština i prodaje

23. novembar 2017 - Radionica namenjena unapređenju poslovanja

01. novembar 2017 - Zašto je sada vreme za hedžing?

 

Septembar

26.septembar 2017 - Info sesija Podizanje svesti o metrologiji u Srbiji

12. septembar 2017 - Radionica Praćenje tokova otpada u Republici Srbiji

 

Jul

10 - 18. jul 2017, Obuka za profesionalne upravike zgrada

 

Jun

21 - 29. jun 2017, Obuka za profesionalne upravike zgrada

 

Maj

24. maj 2017, Edukacija Strateške faze poslovanja

 

April

27. april 2017, Seminar Prenos potraživanja prema stečajnom dužniku

 

Mart

24. mart 2017, Seminar Kako da postanete dobavljač velikih trgovinskih lanaca

 

Februar

27. februar 2017, SEMINAR O USAGLAŠAVANJU PORESKIH PROPISA SA STANDARDIMA EU

 

 

------------------------------------------------

Seminari i edukacije u 2016. godini

------------------------------------------------

Decembar

13. decembar 2016, Seminar predstavljanje novih pravilnika iz oblasti bezbednosti liftova i bezbednosti proizvoda namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

 

Novembar

28 novembar 2016, Savetovanje o aktuelnim izmenama i propisima iz 2016. i pripremi završnog računa

22 novembar 2016, Seminar Računovodstveno evidentiranje zaliha, obračun proizvodnje i utvrđivanje cene koštanja u različitim oblicima proizvodnje

 

Oktobar

13. oktobar 2016, Seminar „Pregled istorije zagađenja i protivmere koje su preduzete u Japanu”

 

Jun

22 jun 2016, Seminar - OSNOVNI FINANSIJSKI PARAMETRI I SAGLEDAVANJE FINANSIJA KLIJENTA IZ PERSPEKTIVE BANKE

18. jun 2016, Kontinuirana obuka za zastupnike i posrednike u osiguranju - ZAŠTITA KORISNIKA OSIGURANJA I POSLOVNA ETIKA U OSIGURANJU

15. jun 2016, Kontinuirana obuka za zastupnike i posrednike u osiguranju - TEHNIKE OSIGURANJA – OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ZASTUPNIKA U OSIGURANJU

14. Jun 2016, Kontinuirana obuka za zastupnike i posrednike u osiguranju -  SAVREMENI PRODAJNI PUTEVI U OSIGURANJU

 

Maj

27. maj 2016, Kontinuirana obuka za zastupnike i posrednike u osiguranju - Zaštita korsnika osiguranja i poslovna etika u osiguranju

26. maj 2016, Kontinuirana obuka za zastupnike i posrednike u osiguranju - Ocena rizika

17 i 18. maj 2016 Tumačenje zahteva nove verzije ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu 

 

April

22/04/2016 Kontinuirana obuka za zastupnike i posrednike u osiguranju - Zaštita korsnika osiguranja i poslovna etika u osiguranju

13-14/04/2016  Edukacija Podrška pripremi srpske privrede za promene u spoljnotrgovinskim režimima

13/04/2016  Kontinuirana obuka za zastupnike i posrednike u osiguranju - Tehnike osiguranja, postupak osiguravanja i obrade šteta

12/04/2016  Kontinuirana obuka za zastupnike i posrednike u osiguranju - Savremeni prodajni putevi u osiguranju

07/04/2016  Ubrzanje naplate potraživanja i povećanje likvidnosti preduzeća uz faktoring usluge u domaćem i spoljnotrgovinskom prometu

 

Mart

29/03/2016  Kontinuirana obuka za zastupnike i posrednike u osiguranju - Ocena rizika

24/03/2016  Seminar  Programi COSME i Horizon2020 

23/03/2016  Seminar Elektronksa prijava M4

 

Februar

09/02/2016    Seminar - Sistemi za upravljanje skladišnim poslovanjem

 

Januar

28/01/2016    Radionica  - Finansijski menadžment za MSP preduzeća

 

------------------------------------------------

Seminari i edukacije u 2015. godini

------------------------------------------------

Mart

06/03/2015 Radionica Uloga dobrog računovođe u olakšanju pristupa kreditima za mala i srednja preduzeća

18/03/2015 Edukacija poslodavaca i zaposlenih iz oblasti Bezbednost i zdravlje na radu

Maj

13/05/2015   Napredna finansijska analiza usklađena sa strategijom poslovanja privrednog društva

23/05/2015   Seminar o EU programu HORIZONT 2020

Jun

02/06/2015   Nastup preduzeća na Internetu - Prezentacija i organizacija Internet trgovine

10/06/2015   Pravila konkurencije sa posebnim osvrtom na regionalnu privredu

11/06/2015   Nova verzija ISO 9001 standarda (ISO 9001:2015)

23/06/2015   Seminar o lekovitom bilju

24/06/2015   Naplata spornih potrazivanja - Pravne alternative

25-26/06/2015  Računarstvo u oblaku

Septembar

02/09/2015  Seminar o radu s Fondom za razvoj Republike Srbije

16/09/2015  Radionica na temu državne pomoći Republike Srbije

Oktobar

29/10/2015  Seminar o radu s Fondom za Razvoj Republike Srbije - Pirot

Novembar

03/11/2015  Edukacija - Razvoj preduzetništva, efikasnije poslovanje i jačanje konkurentnosti

 

 

------------------------------------------------

Seminari u 2014. godini

------------------------------------------------

 

Februar

 Mart

 April

 Maj

 Septembar

 Oktobar

Novembar

 

U sklopu programa profesionalnog usavršavanja za ovlašćene zastupnike i posrednike u osiguranju, Privredna komora Srbije - RPK Niš, u sredu 11. aprila, sredu 18. aprila i petak 27. aprila 2018 godine u Velikoj sali RPK Niš, Dobrička 2, organizuje obuke za ovlašćene zastupnike i posrednike u osiguranju

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA NAKNADU ŠTETE - 5 časova

11.04.2018, Velika sala RPK Niš, Dobrička 2, 18000 Niš, 10:00-14:30 časova
Detaljnije o programu              Prijava

Osnovne karakteristike

PREVARE  OSIGURANJU - 5 časova

18.04.2018, Velika sala RPK Niš, Dobrička 2, 18000 Niš, 10:00-14:30 časova
Detaljnije o programu              PRIJAVA

Osnovne karakteristike

 

 OBAVEZA PREDUGOVORNOG INFORMISANJA KORISNIKA USLUGA OSIGURANJA - 5 časova

27.04.2018, Velika sala RPK Niš, Dobrička 2, 18000 Niš, 11:00-15:30 časova
Detaljnije o programu              PRIJAVA

Osnovne karakteristike

 

 

Dualno obrazovanje

Dualno obrazovanje

 Dualno obrazovanje - Izjava o nameri Izjava o nameri za poslodavca           Uputstvo za popunjavanje izjave

Vesti

Kursna lista NBS

Newsletter

Članarina 2018

Članarina 2018

Registrovani korisnici

FNT 2017

III Forum naprednih tehnologija

Kalendar događaja

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
februar 2019
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
Beograd, Serbia
PKS, velika sala
  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Privredna komora Srbije organizuju javnu [...]
Datum :  utorak, 05 februar 2019
6
7
8
No Image
PKS RPK Niš - velika sala na II spratu
PKS – RPK Niš u saradnji sa emisijom o poljoprivredi AgroJug, organizuje savetovanje „Stanje [...]
Datum :  petak, 08 februar 2019
9
10
11
12
13
Niš, Serbia
PKS RPK Niš - velika sala na II spratu
  Udruženje za hemisku, gumarsku industriju i industriju nemetala PKS i Služba za cirkularnu [...]
Datum :  sreda, 13 februar 2019
14
PKS RPK Niš - velika sala na II spratu
  Razvojna agencija Srbije, Ministarstvo privrede i Fond za razvoj u cilju realizacije Strategije [...]
Datum :  četvrtak, 14 februar 2019
15
16
17
18
19
PKS RPK Niš - velika sala na II spratu
    Privredna komora Srbije u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca – Ministarstvo [...]
Datum :  utorak, 19 februar 2019
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Izdvajamo

Vodič za izvoz u Rusiju

Go to top